ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón - cyklistické podujatie pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov. Súčasťou podujatia je pretek pre deti. Krátka trasa bude mať dĺžku 21km (nast.680m) a je určená najmä pre rekreačných cyklistov. Dlhá trasa má dĺžku 51 km (nast.1660m), je technickejšia a nachádzajú sa na nej zaujmavé single traily okolo Vretňa a ponad Vadičov. 

Prevažne terénna trasa vedie krásnou prírodou v južnej časti Kysuckej vrchoviny po rozľahlom vrchovinnom masíve, kde sa striedajú kopce s údoliami. Na trase sa nachádza z každého typu niečo - horské cesty, lúky, pekné singláče, zvážnice, prudké stojky, zjazdy a pre tento pretek typická krátka cieľová "rovinka" , ktorá má priemerný sklon viac než 17% a teda je ako stvorená na záverečné súboje.

 

Myslíme aj na deti... Súčasťou podujatia bude detský pretek "Snežnický maratónik" v priestoroch ihriska.

 

 

mapa trasy 21 a 51 km na stiahnutie:

8834_Sneznicky-maraton40_297x210_200dpi_RGB.jpg (721 kB)

GPX krátka trasa: 
Snežnický maratón 2018 krátka trasa.gpx (120092)

Oblasť príloh
GPX dhá trasa: 
Sne_nick_50tka_s_nov_m_single_trailom (1).gpx (2493376)
 
 

Výškový profil dlhá trasa

Výškový profil krátka trasa

PROPOZÍCIE 2019:

6.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN – cyklistické podujatie v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.
 

Dátum konania:
sobota 07.09.2019

 

Prezentácia:
Snežnica -ihrisko
Trasa 21 km a 51 km: 8:00 - 9:30 h
Detský pretek: 8:00 - 10:00 h


Štart:
Snežnica - ihrisko
10:00 h dlhá trasa
10:25 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

12:30 h - detský pretek Snežnický maratónik
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly
Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 51 km / 1660 m / 3x na trati
Krátka 21 km / 680 m / 1x na trati

Detský pretek (1x /2x/ 3x /4x okruh na ihrisku)

Kategórie:
Dlhá trať 51 km
A1 muži do 29 rokov (1990 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1989 – 1980)
A3 muži do 49 rokov (1979 – 1970)
A4 muži do 59 rokov (1969 – 1960)
A5 muži 60 rokov a viac (1959 a starší)
A6 ženy do 39 rokov (1980 a mladšie)
A7 ženy 40 rokov a viac (1979 a staršie)

Krátka trať 21 km
B1 juniori do 18 rokov (2001 a mladší)
B2 muži do 39 rokov  (2000 – 1980)
B3 muži do 49 rokov (1979 – 1970)
B4 muži 50 rokov a viac (1969 a starší)
B5 juniorky do 18 rokov (2001 a mladšie)
B6 ženy do 39 rokov (2000 - 1980)
B7 ženy 40 rokov a viac (1979 a staršie)

 

Detský pretek: 
chlapci 
C1.) deti do 3 rokov (odrážadlá + trojkolky) = 1 x malý okruh 200 m
C2.) deti 4 až 6 rokov = 2 x malý okruh = 400 m
C3.) deti 7 až 9 rokov = 2 x veľký okruh = 800 m
C4.) deti 10 až 12 rokov = 4 x veľký okruh = 1600 m

dievčatá
D1.) deti do 3 rokov (odrážadlá + trojkolky) = 1 x malý okruh 200 m
D2.) deti 4 až 6 rokov = 2 x malý okruh = 400 m
D3.) deti 7 až 9 rokov = 2 x veľký okruh = 800 m
D4.) deti 10 až 12 rokov = 4 x veľký okruh = 1600 m

Prihlásenie on-line na stránke http://www.sneznickymaraton.sk do 04.09.2019 do 18:00 h
(úhrada do 04.09 = suvenír), alebo pri prezentácii v Snežnici 7.9.2017 (bez suveníru).

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.
 

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb.

Štartovné:

trasa 51 km a 21 km:

€15 - pri úhrade do 16.08.2019  so suvenírmi
€20 - pri úhrade do 04.09.2019 so suvenírmi
€25 - pri úhrade v deň štartu na prezentácií, bez nároku na suvenír

detský pretek: 

kategórie do 3 a do 6 rokov - štartovné 2,-eurá
kategórie do 9 a do 12 rokov - štartovné 3,- eurá
- úhrada vopred alebo na prezentácií 

 

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb

-Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
-  účastník odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasí so zverejnením časti svojích osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasí aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasí aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com

 

V cieli bude:

- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- program

Možnosť zvýhodneného ubytovania:
Motel Skalka, Oškerda  (3km)  http://www.motelskalka.sk/

Podujatie ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEŠIME SA NA VAŠU  ÚČASŤ !

CYKLO TEAM LAVÍNA o.z. a obec Snežnica.            

 

VIDEO ARCHÍV:                                     

Anketa

Aký máte rozmer kolies ?

26" (342)
27,5" (1 048)
29" (491)

Celkový počet hlasov: 1881

 

 
Výsledky
 
Registrácia
 
GENERÁLNY PARTNER:

                                                                                       

 
PARTNERI  PODUJATIA:

                                                                                        

             

Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja 

                                                                             MEDIÁLNI PARTNERI:
                                                                                        

 

 


 

Kontakt

CYKLO TEAM LAVÍNA Snežnica 44
02332 Snežnica
0903638547 sneznickymaraton@gmail.com